THORELLI i Dagens Nyheter.

Som digital prenumerant på Dagens Nyheter får man tillgång till DNs tidningsarkiv, som täcker perioden 1865 t o m 1992. Eftersom Thorelli är ett relativt ovanligt namn var det frestande att inspektera alla förekomster av ”Thorelli”. Detta tog tid men gav en hel del information. Jag har sparat valda delar av materialet, ofta i sammanfattad form. Men det mesta tog jag dock med i min avskrift. Typografisk utformning och bildmässig information har inte bevarats.

Utelämnad text är ersatt med en följd punkter eller bindestreck, och avsnitt jag skrivit om (i regel komprimerat)  finns inom klammerparenteser, så som följande exempel visar:

 

1887-04-18
Skånska gillet.
Vid ett i går afton hållet sammanträde med i hufvudstaden bosatta skåningar konstituerades föreningen "Skånska gillet" och antogos stadgar för densamma. Till ledamöter i interimsstyrelsen utsågos ..., rektor O. Thorelli, ...

1887-04-18

Svenska qvinnornas nykterhetsförening  
[nybildad förening bildad av kvinnliga medlemmar i godtemplarorden]  ...
För närmaste framtiden har rektor Thorelli godhetsfullt upplåtit sin lokal i Bru
nkebergs hotell ...

 

Notiserna är ordnade i tidsföljd. De är också uppdelade efter personer. De personer, som jag redovisat på dessa webbsidor är ett urval av avlidna personer med namnet Thorelli, som DN haft något att berätta om. Klicka på namnet så kommer du till personens notiser!