Lars-Erik Thorelli

Fotogalleri

Mitt liv

Kortfattad levnadsbeskrivning

Albo folkdanslag

Både Yvonne och jag är engagerade som musiker i Albo folkdanslag. Jag har också varit sekreterare i rätt många år. Verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och stadgar finns här.

Material hämtade från en äldre hemsida för Albo folkdanslag: Reseberättelser  och  Bildgalleri.

Musik

Musiken har alltid varit viktig i mitt liv.

Släktforskning

Under senare år har jag bland annat forskat om mina anor på fädernet och mer generellt om släkten Thorelli. En del av släkten kommer från Skåne, närmare bestämt trakten kring Eslöv. Resultatet kan nås från denna sida.

Jag har också hjälpt Yvonne med forskning om hennes anor, se hennes hemsida.

Kakuro

Att programmera har alltid roat mig. Mitt senaste hobbyarbete i denna genre var att skriva ett program som löser kakuropussel. Detta beskrivs (på engelska) på denna sida. Programmet kan laddas ner och köras under Windows eller Linux.


Uppdaterad januari 2023