Blekingesläkten

Diagrammet nedan visar anorna för Yvonnes far Sture. De bodde alla i Blekinge.

Anor

Yvonnes pappa Sture föddes den 14 september 1910 i Augerum nära Karlskrona i Blekinge. Hans föräldrar dog i början av 1918, och de nio barnen fick en besvärlig tid. Många av dem, bland andra Sture, hamnade så småningom i Stockholm.

År 1918 var ett ofärdsår. Skörden slog fel året innan, vintern var osedvanligt kall, kriget rasade fortfarande i Europa och blockader hindrade varor från att nå Sverige. Matvaror, kol och andra bränslen, textilier m m var ransonerade. Folk frös och svalt och blev lätt offer för sjukdomar. "Spanska sjukan" var en ny dödsbringande influensa som snabbt spred sig under 1918 över hela världen. Den skördade långt flera offer än första världskriget sammantaget.

I Augerums dödbok står att Stures mor Ida dog den 8 januari och fadern Johan den 24 maj. Som dödsorsak anges lungtuberkulos för bägge. Senare forskning har visat att det virus som orsakade spanska sjukan slår ut kroppens inbyggda försvar mot bakteriell infektion. Det var alltså troligen spanska sjukan som orsakade Idas och Johans död.

Fotot nedan visar Johan, Ida och sju av deras barn framför deras hus Hejan, Beseboda. Sture är gossen som står bredvid Ida.

Familjen

Mer information: