Elins mor och mormor

Elins mor hette Karolina Johansdotter. Hon skulle alltså vara dotter till en man vid namn Johan. Vem som var hennes biologiska far är okänt, hon var alltså "oäkta", som man skrev i kyrkoböckerna.

Hon föddes den 29 augusti 1864. Hennes mor Eva var då 30 år gammal. Hon var ogift och tjänade piga på olika gårdar i trakten av Brastad. Och så blir hon med barn. Hon kan inte vara kvar på den gård hon tjänade på när barnet föddes, Mellby gård ägd av en hovrättskommissarie. Hon och Karolina flyttar till torpet Kohagen där hennes bror Hans Jakob med familj bor. De stannar där ett år. Sedan flyttar Eva till Åby säteri för att arbeta i hushållet i denna storgård, men Karolina får stanna kvar.

Hon är kvar i sin morbrors familj till 1876, då hon fyller tolv år. Hans Jakob är då 55 år och han och hans fru Karolina är tydligen inte fullt arbetsföra. De har inte längre ett torp att bruka utan kallas i kyrkoboken för fattighjon och bor på ett ställe som kallas Lund, kanske Brastads sockens fattigstuga. Där avlider de 73 resp. 70 år gamla.

År 1875 har Karolinas mor Eva Jonasdotter gift sig med en man Johan Peter Andersson i Tossene församling. Johan är yngre än Eva, blott 24 år jämfört med 41 år. De har träffats på Åby säteri där Eva var piga i hushållet medan Johan var statdräng. Året efter flyttar alltså Karolina till Evas och Johans hem.

Kan Johan Peter Andersson vara far till Karolina? Möjligt men knappast troligt. Då skulle Johan och Eva ha umgåtts vid nyårstid 1863/64, när Johan var 12 år gammal!

Eva och Johan fick 1877 dottern Emma och 1879 sonen Axel. Familjen flyttar runt i trakten av Brastad och Uddevalla men får inte någon egen gård eller torp. Johan hamnar 1892 som arbetare på Hjelmedals stenhuggeri. År 1917 avlider Eva 82 år gammal. Johan avlider 1931 på ett ålderdomshem nära Brastad.

Vi återvänder till Karolina, 12 år, boende med mor och styvfar på gården Åker i grannsocknen Bro. 1878 flyttar familjen till en gård i Foss socken. Året därpå flyttar Karolina från familjen till det redan nämnda torpet Lund där hennes morbror med hustru är inhysta. Och 1880 får hon plats som piga på Brevik.

År 1882 gifter sig Karolina med Johan Fredrik Ros, stenhuggare vid Hjelmedals stenhuggeri. Det är en storindustri med hundratals anställda som bor i bostäder ägda av stenhuggeriet. Efter några år får de bo i lägenheten Hagmon i Medby. De får sammanlagt 8 barn, varav Elin Maria född 1886 är nummer två. Johan Fredrik dör år 1911 vid 54 års ålder, förmodligen av yrkesrelaterade skador - dödsorsaken är inte angiven i kyrkoboken.

Karolina bor kvar i Hagmon. År 1913 gifter hon om sig med en annan stenhuggare vid Hjelmedal, Oskar Olsson. Två hemmavarande söner arbetar vid stenhuggeriet, annars har de äldre barnen lämnat boet. Däribland Elin Maria.

Karolina lever ända till 1952. Den 2/6 1952 avlider hon 87 år och 9 månader gammal på ålderdomshemmet Älvkullen i Uddevalla. De sista 26 åren var hon änka.