Elin föddes som andra barnet i en stenhuggarfamilj i Bohuslän. Året var 1886. Enligt släkttraditionen skall hon ha fötts på skottdagen, den 29 februari trots att det i kyrkoboken står den 28/2. Men det stämmer inte - hon föddes 1886 men detta år var inte skottår.

Fadern hette Johan Fredrik Ros och han var anställd vid Hjälmedals stenhuggeri i Brastads socken. Modern hette Karolina. Familjen bodde förmodligen i en arbetarbostad tillhörig stenhuggeriet. Kanske hörde en trädgårdstäppa till bostaden.

Elins storasyster Gerda Serafia föddes 1883 Efter Elin föddes Johan 1888, som började som stenhuggare men flyttade till Göteborg och blev spårvagnskonduktör, därefter Hilding 1890 och Klara 1894. Klara flyttade till Stockholm, gifte sig till namnet Ellingsworth och dog 1974. Därefter föddes ytterligare tre barn.

Hösten år 1900 konfirmeras Elin. Vid 17 års ålder flyttar hon till Masthugget i Göteborg och arbetar som piga. Tre år senare tjänstgör hon som piga i direktören Olof Carlströms stora hushåll i Göteborgs domkyrkoförsamling. Den 7 maj berättar emellertid DN att "göteborgsmiljonären" Carlström skjutit sig med en revolver i Slottsskogen. Denna händelse måste ha varit chockerande för Elin.

Familjen flyttar till Alingsås, och Elin flyttar hösten samma år till Hult, Åsen i Askim. Där blir hon piga hos skriftställaren K.G.Ossian-Nilsson, hans hustru och barn. K. G. var bl a socialdemokratiska ungdomsförbundets första ordförande. 1908 flyttar familjen till Helsingborg, men redan i januari 1909 lämnar Elin dem och far till Stockholm. Hon får anställning som "tjänarinna" i en familj. Snart träffar hon en ung spårvagnskonduktör vid namn Bror Sven August Jansson. De gifter sig den 2 juli 1911.

Elins far stenhuggaren Johan Fredrik avled i mars samma år. Vi vet inte om Elin kunde vara med på begravningen.

Vem är då Bror Sven August? Han föddes 1889 i orten Tuna mellan Alunda och Almunge i Uppland. Hans far Erik August var statdräng och modern Emma Sporrong piga på herrgården Hesselby (nu benämnd Tuna-Hässelby). Modern hade också en "oäkta" son född 1886 i Stavby. Familjen flyttar 1890 till Börje nära Uppsala och förblir där vid gården Skäggesta, ägd av apotekaren Winberg från Lund. Fadern har varit klen - frikallad från värnplikt - och avlider av lunginflammation 1897 vid akademiska sjukhuset i Uppsala, knappt 34 år gammal.

1898 lyses det för änkan Emma och drängen Johan Fredrik Lind, även han vid Skäggesta. De får barnet Fredrik Helge Emmanuel 1899 och hela familjen flyttar till Håtuna och sedan vidare till Funbo, Alsike, och Fresta församlingar. I Alsike konfirmeras Bror Sven August och får betyget "a". År 1905 har familjen vuxit med två döttrar. Bror Sven August tituleras dräng och flyttar till Sollentuna. Oktober 1907 enrolleras han i Svea Artilleriregemente vid Valhallavägen som han lämnar i december 1909. Han flyttar då till Ulvsunda i Bromma där den övriga familjen också hamnat. Johan Fredrik Lind döms till fyra månaders straffarbete för stöld, och Bror Sven August flyttar i oktober 1910 in till Stockholm, närmare bestämt Frejgatan 14. Vi lämnar resten av familjen åt ett obekant öde.

Bror Sven August och Elin Maria flyttar efter giftermålet 1911 till Rörstrandsgatan, nära Karlbergsvägen där Elin bodde. Bror Sven August tjänstgör som spårvagnskonduktör. Den 3 oktober 1912 föds Margit Ingegärd. Två år senare 12/10) föddes Sven Gunnar, och Bror Sven August har övergått till att vara lykttändare, ett yrke som levde kvar i Stockholm in på 1940-talet. Familjen flyttar till Liljeholmsgatan på Södermalm och därifrån i slutet av år 1915 till Brommavägen 216 B i Bromma.

Den 7 april 1922 föds det tredje och sista barnet Anna-Lisa. Bror Sven August kallas inte längre för lykttändare utan arbetare. Antagligen tog han olika jobb som erbjöd sig. Elin, som hade lärt sig kokkonst under sina år som piga i välbeställda familjer, tjänade pengar som kokerska när tillfälle erbjöd sig, bland annat hos Ernst Wigforss, finansminister i den socialdemokratiska regeringen.

Äktenskapet knakar i fogarna. Kyrkoboken Bromma AIIa:12 (1914-1938) berättar: Äktenskapet upplöstes genom domstolsutslag den 18/2 1930.

Vidare om Bror en kryptisk anteckning om eget betyg 10/10 1928, antydande att misshälligheter uppstått redan 1928. Vidare att lysning uttagits augusti 1930 med en kvinna vid namn Helga Olivia Gustavsson. Och att Bror och sonen Gunnar flyttade till Spånga 29/8 1930. Om Elin står i samma kyrkoboksnotis att hon uttagit betyg 30/7 1931 och flyttat med dottern Anna-Lisa till S:t Göran 27/10 1932. Äldsta dottern Margit flyttade till Matteus den 31/10 år 1930, 18 år gammal.

År 1933 gifter de om sig: Bror (kyrkligt) med Helga Olivia den 11 mars, och Elin med smålänningen John Robert Teodor Carlqvist den 11 november (borgerlig vigsel). Bror och Helga flyttar 1942 till ett nybyggt hus i Vinsta, Spånga. Bror avlider 1944 och Helga Olivia 1951.

Dessa äktenskap leder inte till några barn. Elins och Brors barn gifter sig så småningom: Margit med Sture Duhrin (tidigare Petersson) från Blekinge 1934, Gunnar med Doris 1939 och Anna Lisa med Gösta Söderström 1942. Gunnar tog sig namnet Rejstam.

John Carlqvist avlider 22/9 1975 och Elin 1/11 1977, 91 år gammal.